Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej.

Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 • Politykę podzieliliśmy na trzy części:
  • 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
  • 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej Stronie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas na Stronie dane kontaktowe;
  • 3. informacje o plikach cookies.

Spis treści

 

 • Część I – Postanowienia ogólne
  • § 1 Administrator
  • § 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności
   • Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
    • a. „Strona” – strona internetowa, której strona główna znajduje się pod adresem https://www.tadmarpartner.pl/,
    • b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
    • c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
  • § 3 Zabezpieczenie danych osobowych
   • 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
   • 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.
  • § 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych
   • 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
    • a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
    • b. możesz dokonywać ich sprostowania,
    • c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
    • d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
   • 2. W częściach II – III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
   • 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
  • § 5 Prawo sprzeciwu
   • 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
    • a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
    • b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
   • 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
  • § 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   • Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/
  • § 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 • Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
  • § 8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu
   • Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące aspekty:
    • a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
     • 1) Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
     • 2) W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.
    • b. Jakie masz prawa?
     • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
    • c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
     • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
    • d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
     • 1) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
     • 2) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie a.2. powyżej.
    • e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
     • Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
    • f. Komu przekażemy Twoje dane?
     • 1) Podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych osobowych dla nas.
    • g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
     • Przez czas potrzebny na:
      • 1) rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przygotowanie dla Ciebie propozycji współpracy. W zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
      • 2) jeżeli nawiążesz z nami współpracę, to o szczegółowych zasadach przetwarzania danych związanych z wykonywaniem umowy zostaniesz poinformowany odrębnie.
  • § 9 Zapisanie się do newslettera oraz udział w webinarach
   • Jeżeli zapisujesz się na Stronie do naszego newslettera, lub zgłaszasz swój udział w organizowanych przez nas webinarach, to zwróć uwagę na następujące sprawy:
    • a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
     • 1) Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania, czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
     • 2) Wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w danym webinarium
    • b. Jakie masz prawa?
     • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
    • c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
     • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji w jego ramach.
    • d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
     • 1) Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą zawieramy z Tobą (albo z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem), wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
     • 2) Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
    • e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
     • Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
    • f. Komu przekażemy Twoje dane?
     • 1) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas.
     • 2) Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Strony.
     • 3) Dostawcom narzędzi do przeprowadzania webinarów w formie online.
     • 4) Operatorom płatności, jeżeli dane Webinarium jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty.
    • g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
     • 1) niezbędny do wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w Webinarium oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
     • 2) prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Część IV – informacje o plikach cookies
  • § 10 Wejście na Stronę
   • Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwaniu dostępu do znajdujących się w nich informacjach. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.
  • § 11 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
   • 1. Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
   • 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
    • a. zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji,
    • b. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś na Stronie,
    • c. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony.
   • 3. W przypadkach opisanych w punktach b oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
    • a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    • b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś na naszej Stronie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań na Stronie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
    • c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
    • d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
    • e. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
    • f. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;
    • g. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
    • h. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań na Stronie, w tym oglądanych produktów.
  • § 12 Rodzaje plików cookies
   • Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
    • a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
    • b. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 14 wskazujemy, jak to zrobić),
    • c. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 14 wskazujemy, jak to zrobić),
    • d. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki na Stronie.
  • § 13 Jak usunąć pliki cookies
  • § 14 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
   • Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc zapisać się do naszego newslettera.
  • § 15 Zewnętrzne pliki cookies
   • 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 14. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez 2 lata).
   • 2. Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
    • a. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
   • 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;

Partnerzy Programu Tadmar Partner 2.0*